Dobrodošli na naših spletnih straneh!

Shandong bo zgradil inovativno provinco svetovnega razreda

novice1

Shandong je ena gospodarsko najbolj razvitih provinc na Kitajskem, ena izmed provinc z najmočnejšo gospodarsko močjo na Kitajskem in ena najhitreje rastočih provinc.Od leta 2007 je njen gospodarski agregat na tretjem mestu.Industrija Shandonga je razvita, skupna vrednost industrijske proizvodnje in industrijska dodana vrednost pa sta uvrščeni med prve tri v kitajskih provincah, zlasti nekatera velika podjetja, ki so znana kot »skupinsko gospodarstvo«.Ker je Shandong pomembno proizvodno območje žita, bombaža, olja, mesa, jajc in mleka na Kitajskem, je precej razvita lahka industrija, zlasti tekstilna in živilska industrija.

Shandong izvaja strategijo za razvoj kakovostne delovne sile v novi dobi ter pospešitev nadgradnje province, da postane glavno svetovno središče talentov in inovacij.

Pokrajina je zavezana strategiji razvoja, ki temelji na inovacijah.V letošnjem letu si bo prizadeval povečati izdatke za raziskave in razvoj za več kot 10 odstotkov v primerjavi z lanskim letom, povečati število novih in visokotehnoloških podjetij na 23.000 ter pospešiti gradnjo inovativne province svetovnega formata.

Z osredotočanjem na industrijske tehnološke inovacije bo izvajal raziskave o 100 ključnih in temeljnih tehnologijah v biomedicini, vrhunski opremi, novi energiji in materialih ter drugih nastajajočih industrijah.

Izvajal bo akcijski načrt za industrijske ekološke inovacije za spodbujanje tesnega usklajevanja in integriranega razvoja industrij na zgornjem in spodnjem delu oskrbne verige ter velikih, malih in srednje velikih podjetij.
Več truda bo vloženega v izboljšanje strateških znanstvenih in tehnoloških zmogljivosti, okrepitev osnovnih raziskav ter spodbujanje prebojev in izvirnih inovacij v ključnih tehnologijah na ključnih področjih.

Še naprej bo krepil ustvarjanje, zaščito in uporabo pravic intelektualne lastnine ter pospešil preobrazbo province v vodilno svetovno znanost in tehnologijo.

Pritegnilo bo več vrhunskih znanstvenikov, v provinci bo zaposlenih veliko število znanstvenikov in tehnologov na strateško bistvenih in osrednjih tehnoloških področjih, vzgajali se bodo visoki znanstveno-tehnološki voditelji in inovacijske ekipe.


Čas objave: 26. aprila 2022